Resmi Gazete’de bugün (12 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

12 NİSAN 2023 TARİHLİ VE 32161 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞ

– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/25)

KURUL KARARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/04/2023 Tarihli ve 10569 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/4055 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir